Construction material

 • Plastic Rebar Chair / รีบาร์แชร์ พลาสติก 235

  0 out of 5

  Plastic Rebar Chair / รีบาร์แชร์ พลาสติก

  ขนาด : กว้าง 96 x ยาว 100 x สูง 235 mm

  รีบาร์แชร์ พลาสติก (Plastic Rebar Chair) เป็นวัสดุสำหรับก่อสร้างพื้น
  ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทาน ใช้รองรับการเทพื้นคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงและถนน
  โดย รีบาร์แชร์ พลาสติก มีข้อดี ดังนี้
  – ผลิตจากวัตถุดิบทนทาน มีความแข็งแรง ไม่เป็นพาหะนำไฟฟ้า
  – สามารถใช้กับเหล็ก เบอร์ #3 ถึง #4
  – ประหยัดเวลาในการติดตั้งมากกว่าการใช้บาร์แชร์แบบเหล็กเส้น
  – มีฐานกว้าง สามารถวางบนพื้นผิวได้หลายแบบ

 • Plastic Rebar Chair / รีบาร์แชร์ พลาสติก 135

  0 out of 5

  Plastic Rebar Chair / รีบาร์แชร์ พลาสติก

  ขนาด : กว้าง 96 x ยาว 100 x สูง 135 mm

   

  รีบาร์แชร์ พลาสติก (Plastic Rebar Chair) เป็นวัสดุสำหรับก่อสร้างพื้น
  ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทาน ใช้รองรับการเทพื้นคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงและถนน
  โดย รีบาร์แชร์ พลาสติก มีข้อดี ดังนี้
  – ผลิตจากวัตถุดิบทนทาน มีความแข็งแรง ไม่เป็นพาหะนำไฟฟ้า
  – สามารถใช้กับเหล็ก เบอร์ #3 ถึง #4
  – ประหยัดเวลาในการติดตั้งมากกว่าการใช้บาร์แชร์แบบเหล็กเส้น
  – มีฐานกว้าง สามารถวางบนพื้นผิวได้หลายแบบ