Plastic Rebar Chair / รีบาร์แชร์ พลาสติก 135

Plastic Rebar Chair / รีบาร์แชร์ พลาสติก 135

Plastic Rebar Chair / รีบาร์แชร์ พลาสติก

ขนาด : กว้าง 96 x ยาว 100 x สูง 135 mm

 

รีบาร์แชร์ พลาสติก (Plastic Rebar Chair) เป็นวัสดุสำหรับก่อสร้างพื้น
ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทาน ใช้รองรับการเทพื้นคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงและถนน
โดย รีบาร์แชร์ พลาสติก มีข้อดี ดังนี้
– ผลิตจากวัตถุดิบทนทาน มีความแข็งแรง ไม่เป็นพาหะนำไฟฟ้า
– สามารถใช้กับเหล็ก เบอร์ #3 ถึง #4
– ประหยัดเวลาในการติดตั้งมากกว่าการใช้บาร์แชร์แบบเหล็กเส้น
– มีฐานกว้าง สามารถวางบนพื้นผิวได้หลายแบบ