FDCS 101 ลังทึบสี่เหลี่ยม ขนาด 480x590x370 mm.

FDCS 101 ลังทึบสี่เหลี่ยม ขนาด 480x590x370 mm.

  • Description

Product Description

SIZE : 480 x 590 x 370 mm.

ลังทึบทรงสี่เหลี่ยม วางซ้อนกันได้ เส้นโครงสร้างมีการออกแบบเป็นรวงผึ้ง

มีความแข็งแรง สวยงาม มีเอกลักษณ์