กระด้ง F176
  • Description

Product Description

กระด้ง

วงนอก : 59.7 x 9.5 cm.

วงใน : 52.5 x 9.2 cm.